Hoe hoog is de erfbelasting?

Hoe hoog is de erfbelasting?

Ik moet erfbelasting betalen – wat is het tarief in 2022?

Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 130.424 10% 30%
€ 130.425 en meer 20% 40%

Wie erft in Frankrijk?

Het Franse wettelijk erfrecht Wanneer een kind voor de erflater is overleden, treden eventuele kinderen van dat kind in zijn/haar plaats. Wanneer de erflater geen afstammelingen achterlaat, maar wel een echtgenoot en ouders, dan erft iedere ouder een kwart en de langstlevende echtgenoot de rest.

Hoeveel is de erfbelasting 2021?

Tarieven schenk- en erfbelasting 2021

Tarieven 2020 Tariefgroep erfbelastingpercentage
1. Partners en kinderen 10% 20%
1a. Kleinkinderen 18% 36%
2. Overig 30% 40%

Hoeveel belasting betaal je over het erven van een huis?

De partner en de kinderen betalen over de eerste 123.248 euro een heffing van 10 procent. Bij een hogere verkrijging bedraagt de heffing 20 procent. Gaat de nalatenschap naar de kleinkinderen? Dan bedraagt de heffing 18 procent en 36 procent.

Hoe betaal ik erfbelasting als ik in het buitenland woon?

Voor de Nederlandse Belastingdienst geldt dat bepalend is waar de overledene woonde. Dus als een inwoner van Nederland komt te overlijden dan zijn de Nederlandse regels voor de erfbelasting van toepassing. Wonen is daar waar je daadwerkelijk ingeschreven staat.

Wat als je geen aangifte erfbelasting doet?

Wij sturen u dan een herinnering. Doet u dan ook geen aangifte? Dan krijgt u een aanmaning. Als u na die aanmaning weer geen aangifte doet of te laat, moet u een boete betalen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top